Treball en equip: gestió, desenvolupament i motivació Programa de Competitivitat Empresarial

Sector:
Programa de Competitivitat Empresarial
Organitzador:
Ajuntament d'Alcanar
Data:
Del 08/04/2021 al 03/05/2021
Durada:
30 hores
Modalitat:
En línia
Horari:
AULA VIRTUAL- dimarts i dijous, de 18 a 21h
Objectius:
Els objectius generals:
- Adquirir les eines necessàries per gestionar equips d’alt rendiment i les claus d’èxit per potenciar el seu lideratge.
- Aprendre com maximitzar el seu potencial a través d’una comunicació efectiva, la gestió emocional pròpia i del seu equip, la generació de confiança i la consecució d’objectius a través d’un pla d’acció.
- Entrenar les competències i habilitats directives necessàries per acompanyar, gestionar i aconseguir la motivació d’equips.

Els objectius específics del curs són:
- Treballar estratègies per a la creació d’equips i la seva dinamització.
- Definir els diferents estils de direcció en relació als interessos de l’organització i els moments de l’equip de treball.
- Identificar les característiques i l’evolució dels grups de treball i els factors que poden modificar la seva dinàmica de funcionament.
- Relacionar les polítiques de direcció de recursos humans amb la seva influència en l’ambient laboral i amb els factors que afavoreixen la motivació dels treballadors.
- Relacionar les tècniques de motivació aplicades en l’àmbit de l’organització amb les necessitats humanes que cal satisfer, tant fisiològiques com psicològiques.
- Relacionar les accions i tècniques de dinamització de grups de treball amb la tipologia i relacions dels components, els requeriments de les tasques a desesnvolupar i el context situacional.
- Fomentar les habilitats per a promoure les relacions interpersonals positives tant des del punt de vista de la direcció com dels col·laboradors.


Finalitat:

Millorar el treball en equip.

 

Continguts:

 1. El gestor i la seva importància a l’equip
  1.1. Aprendre a ser un líder
  1.2. Estils de direcció.
  1.3. Funcions directives.
  1.4. Habilitats directives.
  1.5. Com tenir cura de les relacions interpersonals.
  1.6. La importància d’una bona comunicació.
  1.7. Desenvolupar habilitats comunicatives.
  1.8. Aspectes que afavoreixen el lideratge.
 2. De què parlem quan parlem d’equip
  2.1. Què significa treballar en equip.
  2.2. Dimensions d’un equip.
  2.3. La construcció d’un equip.
  2.4. Condicions bàsiques per al treball en equip.
  2.5. Com facilitar la cohesió d’un equip.
  2.6. L’equip com a ens dinàmic.
  2.7. Moments d’un equip.
  2.8. Factors que dificulten el treball en equip.
 3. Més que equip: equip d’alt rendiment: característiques
  3.1. Un propòsit clar.
  3.2. Comunicació oberta
  3.3. Voluntat d’aprendre dels altres.
  3.4. Participació
  3.5. Solució de problemes.
  3.6. Recerca de l’excel·lència.
  3.7. Celebració dels èxits.
  3.8. Multidisciplinar.
  3.9. Trencar motlles.
  3.10. Compromís.
 4. Habilitats per a una comunicació eficaç
  4.1. Actitud positiva
  4.2. Focalitzar-se en el tema
  4.3. Evitar distraccions
  4.4. Deixar els prejudicis
  4.5. Involucri’s
 5. Feedback, eina fonamental en la gestió d’equips
  5.1. Què és el feedback.
  5.2. Tipologia de feedback positiu/ negatiu
  5.3. El feedback en la comunicació.
 6. Mecanismes de seguiment i coordinació: les reunions
  6.1. Elements clau de la direcció de reunions.
  6.2. Com preparar les reunions.
  6.3. Conducció efectiva de les reunions.
  6.4. Cap a una participació constructiva.
  6.5. El desenvolupament d’una reunió.
 7. Anàlisi i resolució de problemes: diagnòstic i creativitat
  7.1. Anàlisi dels contextos.
  7.2. Anàlisi de qüestionaris, entrevistes i inventaris
  7.3. Comparació amb estàndards econòmics, socials, productius o altres.
  7.4. Observació de la realitat en diferents nivells.
  7.5. Consulta a experts.
  7.6. Tècnica de l’Arbre de Problemes.
 8. El gestor i la resolució de conflictes
  8.1. Sistemes de resolució de conflictes basats en el poder i els interessos
  8.2. La negociació
  8.3. La mediació
  8.4. Les dimensions de les relacions conflictives
  8.5. Tríades i coalicions en els conflictes

Gratuït- Acció adreçada a persones en actiu, subvencionada pel Consorci per a la Formació Continua de Catalunya (Ministerio de Empleo y Seguridad Social).

 

Torna al llistat